Czym jest zabezpieczenie umowy viaTOLL?

Czym jest zabezpieczenie umowy viaTOLL?

Podczas korzystania z systemu viaTOLL firmy transportowe często decydują się na wybór konta z odroczoną płatnością. Pozwala to na lepsze kontrolowanie całej floty samochodów, a także płatności po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Nie trzeba mieć zawsze doładowanego konta, opłaty wnosi się po faktycznym przejechaniu tras przez poszczególne pojazdy. Jest to forma wygodniejsza dla dużych przedsiębiorstw, jednak wiąże się też z dodatkowymi obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność zabezpieczenia umowy, aby nie okazało się, że firma będzie niewypłacalna. Zabezpieczenie przedstawia się przed podpisaniem umowy. Może ono przybierać różne formy, jest kilka dopuszczalnych wariantów.

Zabezpieczenie musi zabezpieczać wszystkie oczekiwane i planowane opłaty (chodzi o rozliczenie miesięczne), natomiast złożyć je należy na minimum rok – okres ten nie może być krótszy. Co niezwykle istotne, gwarancja musi być stworzona w języku polskim lub angielskim, dokumenty wystawione w innych językach nie są przyjmowane przez zarządców systemu. Zabezpieczenie musi posiadać wszystkie informacje, które zawiera formularz przykładowy, nie może niczego brakować. Warto dlatego dokładnie sprawdzić dostępne przykłady i zapoznać się z ich treścią.

Jaka jest kwota gwarancji?

Każdy przedsiębiorca musi przedstawić inną kwotę gwarancji, która zależy od ilości zarejestrowanych pojazdów oraz planowanych tras drogami płatnymi. Zabezpieczenie powinno bez problemu pokryć maksymalne użytkowanie dróg przez miesiąc (za który wydana zostanie miesięczna nota obciążeniowa) oraz 14 dni (okres, w którym można notę zapłacić). Jeśli firma zwiększa swoją flotę lub prognozuje jeszcze wyższą częstotliwość jazdy, kwota gwarancyjna musi być aktualizowana. Chodzi o to, aby całkowita kwota z noty obciążeniowej miała zawsze pokrycie w zabezpieczeniu finansowym.

Policzenie tej kwoty jest niezwykle proste – wystarczy wejść na stronę internetową viaTOLL i skorzystać z dostępnego tam kalkulatora. Na podstawie ilości pojazdów oraz prognozowanych przejazdów drogami płatnymi, system wylicza kwotę gwarancji. Gwarancja musi zostać odnowiona minimum 30 dni przed wygaśnięciem, natomiast użytkownik zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie 60 dni wcześniej. Należy jednak na bieżąco monitorować ważność gwarancji oraz to, czy kwota się zgadza. Jeśli gwarancja nie zostanie przedłużona (a także wtedy, kiedy opłaty wyniosą 99% kwoty gwarancji) konto przekształca się automatycznie na konto przedpłacone, na którym saldo wynosi 0 złotych.

Jakie są formy gwarancji?

Obecnie dostępne są 4 formy gwarancji: bankowa, ubezpieczeniowa, pieniężna i poręczenie ze strony podmiotu trzeciego. Pierwsza forma polega na konieczności przedstawienia gwarancji bankowej, która musi być zgodna z przykładowym formularzem. Po weryfikacji, konto użytkownika staje się aktywne. Druga forma wymaga udania się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które może wydać gwarancję ubezpieczeniową. Również musi ona zostać zweryfikowana, a wystawiona powinna być na specjalnym formularzu. Zabezpieczenie pieniężne wymaga wypełnienia deklaracji płatności i wpłacenia na konto całej sumy gwarancji, natomiast poręczenie osoby trzeciej musi być przedstawione przez osobę, która spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *