Jak transportuje się zwierzęta?

Jak transportuje się zwierzęta?

Czym jest dzisiaj transport?

Wraz z dynamicznym rozwojem wielu dziedzin gospodarki wzrasta rozwój dziedzin takich jak między innymi transport. Transport może dzielić się na transport lądowy, powietrzny lub też morski, bo z tym sama nazwa się nam kojarzy. Oczywiście wybór odpowiedniego środka transportu zazwyczaj uzależniony jest przede wszystkim od tego, jakie produkty mają być przewożone. Przewozić zaś można dosłownie wszystko. Poczynając od produktów takich jak meble, artykuły budowlane lub też inne nie mające zbyt krótkiego terminu ważności, poprzez owoce i warzywa czy też wiele innych produktów spożywczych, w stosunku co do których czas jest głównym wymogiem, aż po transport osób i zwierząt. Każda z gałęzi transportu regulowana jest właściwymi przepisami, które określają prawidłowy sposób wykonywania usługi, odpowiednie przygotowanie pojazdów i wiele innych, niezwykle istotnych kwestii. Gdy mowa o transporcie zwierząt, przepisy pod tym względem są dość rygorystyczne.

Co jest ważne w transporcie zwierząt?

Gdy mowa o transporcie zwierząt, obowiązującymi obecnie przepisami są właściwe dokumenty unijne. Spowodowane jest to przynależnością naszego kraju do UE. Dotyczą one nie tylko transportu wewnątrz kraju, ale również sposobu realizacji usług polegających na przewozie przez nasz kraj. W sytuacji gdy transport jest realizowany z naruszeniem tych wytycznych, powinien zostać przerwany. Oczywiście dokładne wytyczne uzależnione są od tego, jakie zwierzęta mają być przewożone, jak również tego, jaki środek transportu został wybrany. W sytuacji gdy mowa o przewożeniu bydła, niezwykle często stosuje się do tego właściwie przystosowane ciężarówki. Ich dostosowanie polega w pierwszej kolejności na zapewnieniu przewożonemu bydłu jak najlepszych warunków. Istotny jest właściwy system wentylacji w ciężarówkach orz naczepach, którymi mają być transportowane zwierzęta.

 

Transport zwierząt i ich bezpieczeństwo

Podczas transportu zwierząt istotną kwestią jest zapewnienie im bezpieczeństwa. W przypadku przewożenia bydła, jak też innych gatunków zwierząt pod uwagę należy brać fakt, iż z pewnością będą one zestresowane, co może ujemnie wpłynąć na ich zachowanie. Dlatego stosuje się odpowiednie przegrody, dzięki którym jest znacznie większa pewność, że zwierzęta nie zrobią sobie krzywdy. Dobrze jest także usunąć rogi cielakom, dzięki czemu ich bezpieczeństwo znacznie się zwiększa. Nie można także zapominać, iż osoby zajmujące się transportem zwierząt powinny posiadać stosowne dokumenty, potwierdzające ich odpowiednią wiedzę w tym zakresie. W naszym kraju obowiązującym dokumentem jest ten, który potwierdza ukończeniu kursu na konwojenta zwierząt. Dodatkowo należy posiadać dokumenty które potwierdzają stan zdrowia i pochodzenie zwierząt. Jeżeli transport ma być realizowany na odległość większą niż 50 km lub zwierzęta przewożone są do innej gminy, konieczne jest także tak zwany paszport hodowlany. Nie można także zapominać o tym, że środek transportu powinien posiadać odpowiednie świadectwo, dopuszczające go do wykonania danej usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *