Na czym polegają działania windykacyjne?

Na czym polegają działania windykacyjne?

Windykacja jest skutecznym sposobem, zabezpieczającym przedsiębiorstwo transportowe przed ryzykownymi działaniami. Sporządzenie przez firmę windykacyjną raportu gospodarczego, stanowi ważny element działań, jakie zostają podejmowane w interesie klienta. Raport handlowy przedstawia wyczerpujący opis kondycji finansowej firmy, z którą przedsiębiorca zamierza nawiązać współpracę. Dane dotyczące posiadanego majątku, zdolności kredytowej i wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego, dają możliwość oceny ryzyka, płynącego z nawiązania kontaktów handlowych.

Elementy składowe raportu gospodarczego

Firmy windykacyjne charakteryzują się dostępem do informacji, które na ogół nie są dobrowolnie ujawniane przez przedsiębiorców. Praca korespondentów windykacyjnych, którzy wykonują zlecenia na terenie całego kraju, dostarcza potrzebnych informacji. Do ich zdobycia służą wszelkie dostępne źródła, między innymi dane sądowe, dotyczące układów i upadłości, rozeznanie w środowisku, informacje prasowe oraz internetowe. Na podstawie uzyskanych wiadomości, zostaje sporządzony raport gospodarczy, w którym znajdują się wszelkie dane, dotyczące firmy:

  1. Ustalenie, czy firma faktycznie istnieje.
  2. Ustalenia, dotyczące właściciela, jego udziałów w firmie. Indykator uzyska również pełną nazwę przedsiębiorstwa, jego kapitał oraz określenie formy prawnej.
  3. Dane finansowe dotyczą analizy finansowej, pozwalającej określić zadłużenie, zyski i straty, ponoszone przez przedsiębiorstwo, przepływ pieniężny lub ocenę ryzyka.
  4. Dzięki ustaleniom windykacyjnym możliwe jest poznanie całej historii firmy oraz aktualnej działalności, wraz z listą banków, w których znajdują się konta firmowe.

Wiadomości, znajdujące się w raporcie gospodarczym, są cenną wskazówką dla zainteresowanego współpracą przedsiębiorcy, czy warto podjąć ryzyko wspólnych działań. Uzyskanie pozytywnych informacji takie ryzyko minimalizuje, a dane niepokojące, pozwalają na unikniecie kłopotów i współpracy z nierzetelnym partnerem.

Na czym polega giełda wierzytelności?

Jednym ze skutecznych narzędzi windykacyjnych, funkcjonującym w transporcie, jest możliwość skorzystania z elektronicznej giełdy wierzytelności. Stanowi ona czarną listę kontrahentów, których zadłużenie wobec przewoźników zostało wystawione na sprzedaż. Są one widoczne dla wszystkich użytkowników giełdy. Dzięki giełdzie dokonuje się weryfikacja partnerów biznesowych.

Publikacja zadłużenia niesolidnego partnera następuje po dostarczeniu dokumentacji, potwierdzających istnienie długu. Jest ona nieodpłatna i nie zawiera żadnych limitów.

Informacje, zamieszczane na stronach giełdy wierzytelności, dotyczą:

  • informacji o zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań finansowych,
  • wystawienie długu na sprzedaż,
  • szczegółowe dane, dotycząca zadłużenia
  • możliwość składania ofert przez zarejestrowanych na giełdzie użytkowników.

Zgłoszenie dłużnika następuje poprzez formularz, dostępny na stronach internetowych giełdy wierzytelności. Zamieszcza się w nim dane, dotyczące dłużnika i jego zaległości płatniczych oraz nieuregulowanych przez dłużnika faktur. Po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem, należy przesłać formularz. Kopię umowy, zawartej z giełdą, można przesłać drogą e-mailową lub faxem. Realizacja zlecenia następuje po otrzymaniu przez pracowników giełdy podpisanej umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *